1. řada, hrob 06
Moses Welsch, obchodník z obce Lichten